Historie

Před vznikem šachového kubu v Ústí se hrávaly šachy v holičství velkého šachového příznivce Jana Hlávky, které se nacházelo v domě Jiřího Kašpara na místě dnešního dětského hříště v dolní části obce. Holičství se stalo za války oblíbeným dostaveníčkem jeho kamarádů a známých. Zde také v roce 1943 vznikl nápad založit šachový klub a přihlásit ho do soutěže. 13.2.1944 přispěl náš klub k založení šachového valašského okrsku, jehož součástí bylo dalších osm mužstev. Tyto kluby utvořili Šachový valašký okrsek 3 a byla zahájena pravidelná soutěž osmičlenných družstev.

Vzhledem k tomu že Sokol byl za války zakázán, tak šachový klub nemohl být jeho součástí. Vznikl jako Šachový klub Národního souručenství v roce 1944, jako zakládající člen Šachového Valašského okrsku. Od roku 1945 navázal na činnost ŠKNS Ústí Šachový Klub Ústí. V letech 1951 až 1955 se oddíl sloučil se Sklárnami Vsetín. Od roku 1955 se od Skláren osamostatnil, vrátil se do Ústí, kde pod názvem Sokol Ústí, s přestávkou na pět sezón v letech 1968 až 1973, působí dodnes a patří tedy k oddílům s největší tradicí v regionu.

Oddíl šachů ve své dlouholeté činnosti měl vždy snahu vychovat mladé hráče. Už v padesátých letech vedl šachový kroužek Stanislav Matoška. Základům šachů se ve své dnešní knihovně naučili např. Zdeněk Šimek a Zdeněk Trčálek.

Od sedmdesátých let začala systematická práce s šachovou mládeží pod vedením Josefa Trčálka, Zdeňka Šimka, Jaroslava Zajíce a Stanislava Matošky. Někteří adepti této hry se naučili jen základy šachů, ale v každém období se objevili i mladí talentovaní hráči.

V těch to letech se objevili nadějní šachisté: Petr Zajíček, Vladislav Hrtáň a Lubomír Plachtovič, kteří v letech 1976-1979 už hráli za B tým Ústí a později se prosadili v A týmu. Nejlepším hráčem této generace byl Petr Zajíček, který se prosadil později i ve vyšších soutěžích, ať už za MEZ Vsetín, nebo Zbrojovku Vsetín.

V roce 1984 přestoupil do Sokola Ústí ze Zbrojovky Vsetín odchovanec oddílu Karel Mikuš. Ten se s velkou snahou vrhl do obnov šachového kroužku. Bohužel jeho předčasné hodinek repliky rolex úmrtí jeho práci zastavilo. Na jeho práci navázal Zdeněk Šimek, který znovu v letech 1986 až 1990 šachový kroužek vedl. V tom období se objevil: Roman Dvořáček, Josef Trchalík, Hynek Minarčík a Radek Berdník, z nichž se do A týmu prosadil Roman Dvořáček, vnuk Miloše Šimary, který navázal na tradici šachů v této rodině.

Od roku 1992 šachový kroužek ztratil svoji hrací mistnost z důvodu přestavby klubovny na provizorní kancelář obecního úřadu a posléze na Sokol klub. Svoji činnost šachový kroužek obnovil až v roce 2008, kdy se mladí hráči začali připravovat v Sokol klubu a později v klubovně becního úřadu.

Kroužek pod vedením Vladislava Hrtáně začal spolupracovat se ZŠ Integra Vsetín a se ZŠ Valašská Polanka. Ústečtí mladí šachisté jsou také aktivní v rámci Středisek šachových nadějí, kde se pravidelně účastníjednodenních šachových soustředění, na nichž se učí šachovým dovednostem. Pravidelně se účastní turnajů mládeže v rámci vsetínského okresu i Zlínského kraje.