Odešel Zdeněk Šimek

Se zármutkem oznamujeme všem šachovým známým a kamarádům, že naše řady našeho oddílu opustil dlouholetý hráč a funkcionář pan Zdeněk Šimek

Zemřel ve čtvrtek 21.května 2015 ve věku 69 let

Zdeněk Šimek patřil po několik desetiletí k oporám šachového oddílu. Byl i činovníkem klubu a věnoval se jako trenér šachové mládeži. Ve Zdeňkovi Šimkovi ztrácí náš oddíl dlouholetou oporu, kterou bude těžké nahradit.

Rozloučení se zesnulým proběhne v rodinném kruhu.

Čest jeho památce.